Офіційні правила рекламної акції «6 місяців контенту у подарунок»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна акція «6 місяців контенту у подарунок» (далі — «Акція») проводиться з метою формування та підтримання обізнаності потенційних споживачів щодо смартфонів та навушників торговельної марки «OPPO» всього модельного ряду,  стимулювання споживчого попиту на зазначені товарита в якості заохочення до такої мети надання Учасникам Акції можливості доступу до Сервісу за Правилами цієї Акції.
1.2. Ця Акція проводиться відповідно до чинного законодавства України та згідно з цими Офіційними Правилами (далі — «Правила»).
1.3. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “ЧЖИШЕН УКРАЇНА” адреса: 03037, м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, буд. 56Б,56/21, поверх 3, код ЄДРПОУ 42916339(далі — «Організатор»).Організатор має право залучати до проведення Акції третіх осіб.Треті особи, в цьому випадку, мають право використовувати персональні дані Учасника в межах, необхідних для виконання поставлених завдань.
1.4. Під «Сервісом» розуміється сервіс «SWEET.TV», адміністратором якого є юридична особа: ТОВ «ОТТ Україна», 03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 6, корпус 17, код ЄДРПОУ 41303621,  яка володіє Сервісом, здійснює управління ним, та надає Учасникам Акції послуги з доступу до контенту на власному сервісі (далі – «Адміністратор сервісу»).
1.5. Учасник — це споживач, який придбав Акційну Продукцію, та виявив бажання прийняти участь у Акції згідно з цими Правилами.   
1.6. Акційна Продукція — весь модельний ряд смартфонів та навушників торговельної марки «OPPO», які придбані споживачами на митній території України (далі – «Акційна продукція»).Придбання Акційної Продукції є можливим у місцях продажу такої Акційної Продукції.
1.7. Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов.
1.8. Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цим Офіційними Правилами.

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Строк проведення Акції з «20» липня 2022 р. по «31» грудня 2024 р. включно.
2.2. Акція проводиться по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій України. 
2.3. Строки, зазначені в цих Правилах, визначаються місяцями та днями. При цьому «місяць» означає відповідний календарний місяць із кількістю днів, яку він має; слово «день» означає календарний день у випадку, коли мається на увазі робочий день, про це прямо зазначається у Правилах.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасником Акції може бути дієздатна фізична особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку та, яка зареєстрована та/абопостійно проживає на території України, крім тимчасово окупованих територій, яка в період проведення Акції придбала Акційну Продукцію та виконала всі умови Правил.
3.2. В Акції забороняється брати участь малолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей такихпрацівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення цієї Акції.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції необхідно у період з «20» липня 2022 р. по «31» грудня 2024 р. (включно) придбати 1 (одну) одиницю Акційної Продукції.
4.2. Після оплати одиниці Акційної Продукції Учасник Акції отримає заохочення у вигляді Промокоду.
4.3. Здійснити реєстрацію та відповідну активацію Промокоду на сервісі необхідно згідно з наступним порядком:

  • Відкрийте додаток SWEET.TV на будь-якому смартфоні, смарт телевізорі, ПК або планшеті.
  • Пройдіть безкоштовну реєстрацію за номером телефону
  • Зайдіть в особистий кабінет
  • Знайдіть розділ «Промокоди»
  • Ввести промокод “OPPOSWEET” у вікні: "Промокоди"
  • Насолоджуйтеся переглядом!

qr-code ссылка плей маркет (1).jpg

4.4. Під «Заохоченням» мається на увазі надання Учаснику Акції вільного доступу до контенту,розміщеного на сервісі «SWEET.TV» на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, з урахуванням особливостей, передбаченихпунктом 4.5. цих Правил.
4.5. Вільний доступ до контенту Сервісу SWEET.TV передбачає:
4.5.1. Право вільного доступу до тарифу “Кіно” на 6 місяців. Зокрема, протягом 6 (шести) місяців із дня реєстрації Учасника Акції на Сервісі відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.2. цих Правил, Учасник Акції отримує вільний доступ до 5000+ фільмів, серіалів відCBS, BBC, PictureBox і ABC, 360+ фільмів, мультфільмів і епізодів серіалів з україномовним дубляжем і озвучуванням від SWEET.TV, контенту від Disney, Pixar, DreamWorks. Після спливу 6 (шести) місяців із дати реєстрації Учасника Акції на сервісі відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.2. Правил, доступ до контенту здійснюється на загальних засадах відповідно до умов користування сервісом «SWEET.TV». Послуги надає: ТОВ «ОТТ Україна», 03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 6, корпус 17, код ЄДРПОУ 41303621.
4.6. Після спливу строків надання вільного доступу до Сервісу «SWEET.TV» в рамках цієї Акції, на умовах, визначених в розділі 4 цих Правил, Учасник Акції має право за своїм власним вибором продовжити користування Сервісами відповідно до загальних умов надання послуг на цьому Сервісі або відмовитися від такого користування.
4.7. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційної Продукції. Таким чином, у випадку придбання двох чи більше одиниць Акційної Продукції, Заохочення надається щодо кожної такої одиниці і не підсумовується.
4.8. Організатор Акції не є стороною правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням Учасником Сервісу на умовах Акції, Заохочення надається Адміністратором сервісу кожному Учаснику безпосередньо. Організатор не несе жодної відповідальності за якість сервісу «SWEET.TV», за технічну неможливість Учасником здійснити реєстрацію та активацію доступу сервісу «SWEET.TV», за будь-який контент розміщений на сервісі «SWEET.TV» тощо. 

5. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

5.1. Інформаційна підтримка Акції надається:
5.1.1. Адміністратором сервісу «SWEET.TV» за електронною поштою info@sweet.tv
5.2. Тарифікація доступу Учасників Акції до Сервісу за допомогою мережі Інтернет здійснюється відповідно з тарифами обраного Учасником Акції провайдера доступу до мережі Інтернет.

6. СПОСІБ І ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО СТРОКИ І УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

6.1. Інформування Учасників Акції про умови участі проводиться шляхом розміщення інформаціїна сайті oppoua.com та https://support.oppo.com/ua/. Інформацію про ці Правила та про зміну строків та умов проведення Акції також можна дізнатися на інформаційній лінії 080 080 11 85 (дзвінки зістаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).
6.2. Організатор має право достроково припинити проведення Акції в односторонньому порядку не повідомляючи причин цього. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких змін або доповнень до умов і порядку проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на сайті oppoua.com та https://support.oppo.com/ua/.
6.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 6.1. Правил. Нові умови набирають чинності з моменту їх розміщення.
6.2.  Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення з новими умовами та зобов’язується перевіряти умови Акції та ці Правила. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Організатор не примушує будь-яким чином Учасника Акції укладати із Адміністратором сервісу «SWEET.TV» після закінчення строків проведення Акції та використання Учасником Акції Заохочення, будь-яких договорів про надання послуг, що надаються із використанням зазначеного Сервісу тощо.
7.2. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, у т.ч. грошовим. Учасник Акціїне має права передавати або відчужувати Заохочення, отримане у зв'язку з участю в Акції.
7.3. Організатор та/або Адміністратор сервісу«SWEET.TV» мають право відмовити Учаснику Акції в отриманні Заохочення у випадку невиконання останнім цих Правил або Угоди користувача, а також припинити надання вільного доступу до контенту на цій же підставі. Адміністратор сервісу самостійно визначає спосіб реалізації зазначених прав, включаючи, але не обмежуючись, блокування Учасників акції, в тому числі на власному сервісі, та/або анулювання Передплати, за що Організатор Акції відповідальності не несе.
7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт надання згоди на обробку і зберігання персональних даних Адміністратором і Організатором з метою виконання ними цих Правил та надання Адміністратором доступу до Сервісу. Зберігання та обробку персональних та інших даних в межах правовідносин, що виникають між Адміністратором сервісу «SWEET.TV» та Учасником Акції здійснює Адміністратор сервісу на умовах, визначених правилами користування сервісом.
7.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/абопитань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.6. У випадку виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають проведенню Акції несправності або збою в мережі Інтернет, результатом яких подальше проведення Акції/надання заохочення стало неможливим, Адміністратор сервісу має право тимчасово призупинити або зовсім припинити проведення Акції/надання заохочення.
7.7. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Організатор Акції не несе відповідальність за шкоду/збитки/витрати, яких зазнав Учасник Акції або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння даних Правил. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасникавід участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання відОрганізатора Акції будь-якої компенсації чи повторного отримання Заохочення.
7.8. Тарифікація дзвінків Учасника Акції та його доступу до засобів електронної пошти і соціальної мережі здійснюється відповідно до тарифів обраного Учасником Акції оператора мобільного зв’язку та провайдера мережі Інтернет.
7.9. Організатор Акції може в будь-який момент і без погодження з Учасником Акції поступитися своїми правами та обв’язками за цими Правилами третій особі.
7.10. Організатор не несе відповідальності за збої в роботі сервісу і припинення його роботи, в тому числі внаслідок неправомірних дій третіх осіб (несанкціонований/неправомірний доступ тощо). Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість використання сервісу через їх технічні несправності.
7.11. Організатор Акції не несе відповідальності за якість послуг, які реалізуються (продаються, надаються, виконуються) за допомогою сервісу, зазначених в п. 1.4. цих Правил.
7.12. Учасник Акції усвідомлює та приймає той факт, що торговельна марка «ОРРО» належать відповідному правовласнику, та інші об’єкти інтелектуальної власності, зазначені в цих Правилах належать відповідним правовласникам та охороняються законом, в тому числі у сфері інтелектуальної власності. 
 

Нещодавно переглянуті